Beretninger fra Jerlev sogns lokalhistorie

 

Mord i Mejsling!

Retur til oversigt over gode
historier

De havde længe været et torn i øjet på dem disse ’’skarnsfolk’’, så derfor besluttede de -  disse Starup mænd at købe det hus hvori de  boede. De havde ikke været i tvivl om at det var ham Jacob Andreasen som stjal træ i skoven og korn fra markerne…… så nu kunne det være nok – de ville have dem helt ud af sognet. Og i 1835 lykkedes det dem, huset i Starup skov købte naboerne, og da Jacob Andreasen kun var indsidder kunne de derfor  bede ham om at flytte.

Han stod nu der med kone og 4 børn, hvoraf det ene barn var syg.

Han havde fået set på et hus beliggende i Mejsling skov, et ganske lille et på 5 fag, i huset var en stenkakkelovn, de 2 fag var til værelse og beboelse medens de andre 3 fag til lade og kostald. Huset var bygget i 1820 af gårdmand Niels Christensen, som i 1835  solgte huset til dem…..  

Men  det dårlige rygte fulgte familien  til Mejsling skov…så………. 

Storebededags eftermiddag den 21 april 1837 medens Peder Hansen Vonge var i færd med at oprense grøften imellem sin gårds udlod i Stubdrup og naboen Jacob Andreasens mark i Mejsling, kom Jacob Andreasen og sønnen Niels gående på deres mark, de kom da også i samtale med Peder Hansen, dette var dog ikke nogen fornøjelig samtale, efter at der havde været tvist imellem disse tidligere, det drejede sig om hegnet imellem deres ejendomme, dette skænderi udviklede sig, og Jacob Andreasen bad nu Peder Hansen om at komme over til sig – hvilket han dog afslog, og i det samme slog Jacob Andreasen ud efter ham med en medestang han havde i hånden – dog uden at ramme ham, han sprang så over til ham og gav ham flere slag på ryggen – hvorefter Peder Hansen nu greb fat i Jacob og kastede ham til jorden – hvorved han selv faldt ned og landede ovenpå, Niels som havde været tilskuer til dette ilede nu faderen til hjælp – og efter arrestantens forklaring trak han arrestanten i hovedet og den ene arm – som gjorde at faderen først rejste sig op, denne greb igen sin medestang og slog atter Peder Hansen over ryggen.

Peder Hansen var nu bleven så opbragt at han greb fat i sin spade og gav Jacob Andreasen der imidlertid havde tabt sin hat et slag i hovedet, så han segnede om på jorden.

Da sønnen igen prøvede at hjælpe faderen op, fik han ligeledes et slag af spaden, først et så hatten faldt af, og derpå igen da han havde taget hatten på igen – det andet slag kløvede hatten og gav Niels et sår i hovedet – som dog ikke forhindrede ham i at hjælpe sin fader hjem.

Tredje dag derefter døde Jacob Andreasen som følge af det på ham tilbragte sår.

Den 26 maj blev Arrestanten Peder Hansen Vonge nu sat under tiltale for begået drab samt det på sønnen Niels Jacobsens overfald.  

Imellem bemeldte Niels Jacobsen og arrestantens forklaringer fandtes der på væsentlige punkter uoverensstemmelser sted, førstnævnte benægter således at hans afdøde fader havde opfordret arrestanten til at komme over til sig og heller at han fra jordvolden har slået efter arrestanten – og fremdeles nægter han at hans fader frivillig var sprunget over til arrestanten, men påstår at han ved at glide er kommet til at stå med den ene fod nede i grøften og med den anden op på jordvolden, hvorpå arrestanten havde grebet ham med begge hænder og drevet ham baglæns ned i nogle buske.

Endvidere modsiger han, at hans fader før ind han blev kastet om havde slået arrestanten med medestangen og endelig er hans forklaring også i modstrid med arrestantens at for at skille sin fader med arrestanten blot har trukket denne i det højre ben, og ikke efter arrestantens forklaring at have grebet denne i hovedet og i den ene arm . – derimod har han indrømmet at hans fader efter at været kommet på benene har givet arrestanten et par rap på ryggen med medestangen…………. 

Sagen blev ført med en del vidner, som i det store og hele støttede Peder Hansen Vonge, blandt andre kan nævnes naboen Niels Andersen i Stubdrup som blev formanet til at sige sandhed – han forklarede at han kender Peder Hansen Vonge og har kendt ham i henved 17 år, da han med familie flyttede til byen, han kender Peder Hansen som en sædelig arbejdssom og stræbsom mand, når man besøger hans marker er det en fornøjelse at erfare den flid, orden og omhu hvormed de var befandtes,- han husker da Peder Hansen kom til Stubdrup havde han ikke mere end lige til dagen og vejen, men har nu fået størstedelen af sin ejendom indhegnet og bragt det dertil at have fået indsamlet så mange materialer at han ville her i sommer have opført et nyt murerhus. Vidnet forklarede også at Peder Hansen jævnligt ligesom andre mænd i sognet har besøgt kirken.

Peder Hansens kone var ligesom manden en agtværdig hustru og mor for sine børn som hun har givet en rosværdig opdragelse, holdt dem flittigt til skole – og selv efter at manden er indsat i arresten klarer hun det daglige uden synderlig hjælp….. 

Dommen blev afsagt i Vejle den 20 oktober 1837 på Nørvang og Tørrild herreds ekstraret:

 

Thi Kendes For Ret:
   Arrestanten Peder Hansen Vonge bør hensættes som forbedringshusfange til arbejde i Odense tugt og forbedringshus i 2 år, samt at betale alle udgifter i anledning af afdøde Jacob Andreasens sygeleje, og til sønnen  Niels Jacobsens lange pleje efter de fremlagte regninger har kostet -  samt alle sagens øvrige omkostninger………..

Sagen kom for Højesteret som stadfæstede dommen den 4 oktober 1838……
Peder Hansen blev så indsat den 29 oktober 1838 og sad præcis i 2 år til den 29 oktober 1840…..

Kilder:
Kirkebogen for Højen og Jerlev sogne
Nørvang - Tørrild herreds Justits-protokol
Vejle amts forsikrings og Taksations-protokol
Protokol for Odense Tugt og forbedringshus
Diverse folketællinger for Jerlev og Højen sogne