Sidste nyt 9 okt. 2011
På arkivalieonline.dk
bliver nyere kirkebøger nu gjort tilgængelige:
Scanningen af kirkebøger, der er udskrevet efter 1950, er nu påbegyndt, og de første kirkebøger er blevet publiceret på Arkivalieronline.
Indførsler vedr. fødsler, konfirmationer og vielser bliver scannet til og med 1960 og dødsfald til og med 1969, selvom bøgerne går længere frem og først slutter i f.eks. 1980.
Kirkebøger, der hører til Landsarkivet for Sjællands område (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm mv.), bliver scannet og publiceret først. Scanningen af kirkebøger fra andre dele af Danmark bliver påbegyndt i 2012.
Hidtil har kirkebøger skullet være afsluttet senest 1950 for at kunne blive publiceret på Arkivalieronline.
Altså for Jerlev sogn kan kirkebøgerne engang i 2012 ses frem til 1960 for fødsler, konfirmationer og vielser og dødsfald helt frem til 1969.
p.t. ses kirkebøgerne for Jerlev sogn kun frem til 1947.
Lokalhistorisk Forening i Jerlev har velvilligt lagt oplysninger til disse sider.
Se f.eks. hvem der tidligere har ejet netop den ejendom, som du bor i.
Læs også spændende historier fra området skrevet af Jørgen Petersen.
 
   

Jerlev Sogns Lokalhistoriske Arkiv

 

Jerlev Ejerlav Mejsling Ejerlav Tved Ejerlav
Engmarksvej Mejslingvej  
Jerlevgårdsvej Smalle Jerlevvej  
Obkjærvej Mejslingskovvej  
Mejslingvej Grønbækvej  
Vilstrupvej Elmegårdsvej  
Nørremarksvej Stubdrupvej  

Gode historier

Af Jørgen Petersen Af Gunnar Vinther Rasmussen
Udflyttere fra Jerlev By Fra min barndom
En skæbne fra Mejsling
Mord i Mejsling
Skomagerpløkker i maden
Fattigvæsenet i Jerlev sogn
lldløs på Jerlevegnen