Kirken er bygget i romansk stil i ca. 1150. I 1751 er der  tilbygget et tårn og
senere igen våbenhuset. Inde i kirken er der et enkelt kalkmaleri af Kristus
og Jomfru Maria med de fem smertenssværd. Prædikestolen, 1626, er i renæs-
sancestil med malerier af Noa, Isak og David. Altertavlen, 1944, er malet af
Ole Søndergård og forestiller Den korsfæstede Kristus.
 
Jerlev kirke, Mejslingvej 1, 7100 Vejle. Præsten betjener et sogn, der pr. 1. oktober 2008 har 923 medlemmer af Folkekirken. Kirken er opført omkring midten af 1100-tallet.

Jerlev kirke er en typisk dansk landsbykirke, der består af et romansk kor og skib med et sengotisk vesttårn samt et våbenhus fra nyere tid. Den romanske bygning er opført af frådsten over en profileret sokkel af granit. Der er i murfacaden bevaret et par af de oprindelige rundbuede vinduer, dog tilmuret. I skibet er det flade loft bevaret, mens koret i senmiddelalderen har fået hvælv. Ved samme tid blev vesttårnet bygget. Herudover findes der i korbuen nogle flotte kalkmalerier fra 1500-tallet.

Døbefonten er en enkel romansk granitfont. Der fandtes tidligere i kirken desuden dele af et korbuekrucifiks helt tilbage fra 1200-tallet. Disse dele opbevares nu hos Nationalmuseet. Altertavlen er et maleri fra 1944 -Korsfæstelsen af Ole Søndergaard. Den ældre altertavle, et billedskærerarbejde fra 1678, findes nu hos Vejle Museum. Prædikestolen er ligeledes et træskærerarbejde fra 1600-tallet. Den er ifølge en tavle bekostet af Morten Bundesen og hustru fra Jerlev i 1626 som betaling for begravelsessteder inde i kirken.

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.jerlevkirke.dk


Sognepræst

Inger Marie Raunkier-Jensen
Gl. Højenvej 136, 7100 Vejle
Tlf. 75 86 31 28
imrj@km.dk


Menighedsrådsformand
Carsten Bjerre
Mejslingvej 40, Jerlev, 7100 Vejle
Tlf. 75 86 57 48 / 40 15 48 78
carstenbjerre@profibermail.dk

Sognepræst Inger Marie Raunkier-Jensen er også sognepræst for Højen kirke

informationer om arangementer og kirketider i Jerlev sogn
kan ses på
www.jerlevkirke.dk

Der er tradition for jule- og nytårsgudstjeneste i Jerlev Kirke
 

 

Jerlev Kirke
 
     
 

 

 
.....Inger Marie Raunkier-Jensen

 

 

Opdateret d. 8.11.2013